BB-3490-002 Economy Heavy Duty 6-String Bass Bridge