BB-3490-003 Economy Heavy Duty 6-String Bass Bridge