BB-3490-010 Economy Heavy Duty 6-String Bass Bridge